REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIROSHOP.PL

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep PIROSHOP.PL

2. Sprzedający prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PS Robert Papina 41-608 Świętochłowice, NIP: 6272605967

3. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym piroshop.pl, zwanym dalej Sprzedającym.

4. Serwis internetowy Sprzedającego funkcjonuje pod adresem WWW.PIROSHOP.PL

 

§ 2 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są przez cały czas pracy serwisu internetowego WWW.PIROSHOP.PL poprzez formularz zamówień umieszczony na stronie sklepu.

2. Do realizacji zamówienia koniecznie jest:
– wskazanie zamawianych produktów i ilości;
– podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza zamówienia;
– wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy;
– wysłanie formularza ze strony sklepu

3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

4. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez:
– dodanie dodatkowych warunków i uwag w polu „Uwagi” na formularzu zamówienia
– kontakt e-mail pod adresem info@piroshop.pl
– kontakt telefoniczny pod numerem +48 791-007-099

§3 CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ

1.Wszystkie ceny towarów podawane są w walucie polskiej (PLN). Cena przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.Sprzedający oświadcza, że  jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i na życzenie wystawia Fakturę VAT.

3.Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

4.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– płatność przy odbiorze- należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę;
– płatność przy odbiorze osobistym;
– płatność przelewem bankowym w formie przedpłaty bezpośrednio na konto sklepu: 70 1950 0001 2006 0585 9140 0002
-Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na e-mail: info@piroshop.pl.
-płatność przez serwis PayPal;

5.Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodnie z cennikiem wskazanym na stronie WWW.PIROSHOP.PL

§ 4 TERMINY DOSTAWY I KOSZTY

1.Termin realizacji zamówienia wynosi standardowo 1 dzień, nie dłużej jednak niż dni 30, na który składa się czas od chwili złożenia zamówienia do chwili jego skompletowania.

2.Przewidywany czas dostawy przesyłki pocztowej to 1 – 3 dni roboczych od momentu wysłania.

3.Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1-2 dni roboczych od momentu wysłania.

4.Czas dostawy przesyłki za granicę jest uzależniony od kraju, do którego następuje dostawa towaru.

5.Koszt całkowity przesyłki jest uzależniony od wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy.

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Dane osobowe Klientów są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

2.Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

3. Dane osobowe klientów przekazywane Sprzedającemu są wykorzystywane do sprawdzenia wieku Klienta w celu weryfikacji możliwości zakupu wyrobów pirotechnicznych.

§ 6 ZWROTY, REKLAMACJE

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie piroshop.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zwrot jest możliwy, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki:
– nie był używany,
– nie został zniszczony,
– jest kompletny

3. Zwracany towar należy odsyłać razem z informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym towarze w zamian.

4. W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej zgodnie z pkt 1., koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Piroshop.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

5. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

6. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Do odsyłanego towaru należy dołączyć notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

§ 7 PRZEPISY KOŃCOWE

1.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone niewłaściwym użytkowaniem materiałów pirotechnicznych.

2.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyroby pirotechniczne mogą nabywać osoby pełnoletnie.

3.Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.